Декларация за обработване на лични данни

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данния

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета

Съгласен/a съм с това, че личните ми данни - три имена, адрес, телефон и имейл адрес се обработват от "А и С - 85" ЕООД за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на "А и С - 85" ЕООД. Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на договорно отношение между мен и "А и С - 85" ЕООД, а след това за по-краткото от:

  • предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България
  • периода от 5 години

Информиран/а съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като изпратя имейл на office@fishmania75.com, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.